صاحب امتیاز این سایت، شرکت سینا گستر پژوهش آفرین می باشد.

در این وب سایت سعی کرده ایم هتل های ارزان و مناسب را جهت رزرو معرفی نموده تا بتوانیم  هزینه های سفر شما عزیزان را پایین آوریم.

گروه ارزان سفر با تجربه چندین ساله در زمینه سفر و برنامه ریزی سفر می تواند به بهترین شکل در پایین آوردن سفرهای خارجی به خصوص سفرهای اروپایی به شما کمک نماید.

همچنین گزارش های اختصاصی که از شهرهای مختلف اروپایی توسط گروه ارزان سفر تهیه شده، می تواند به عنوان راهنمای سفر به شهرهای اروپایی کمک زیادی نماید.

تلفن ما:

44289228 – 021

اطلاعات تماس با ما